Odeljenje Prodaje

Za WESSLING Mađarska d.o.o Odeljenje Prodaje je zadovoljstvo da vode računa o postojećim i potencijalnim budućim Partnerima. Molimo vas da ne oklevajte da nas kontaktirate sa zahtevima ili pitanjima koja se tiču

  • analiza bezbednosti hrane i stočne hrane
  • testiranje i analize materijala za pakovanje koji dolaze u kontakt sa namirnicama
  • testiranje i analize zaštite životne sredine
  • kao i pitanja koja se tiču zaštite životne sredine, putem bilo koje od sledećih opcija za kontakt:

Vaš kontakt

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo podršku