Nabavka

Pored povezivanja i planiranja VESSLING, mađarsko Odeljenje za nabavke takođe izrađuje strategiju nabavke.

Ključni zadaci nabavke uključuju: izbor pogodnih dobavljača, sklapanje ugovora, kontinuirana komunikacija sa dobavljačima i pružanje podrške domaćim i stranim preduzećima u nabavci. Nabavka u VESSLING-u je usmjerena na kupovinu materijala odgovarajućeg kvaliteta, u pravom trenutku, u pravim količinama, iz pravih izvora, po pravim cenama.

Ako imate bilo kakva pitanja od značaja za naše odeljenje, obratite nam se!