Bezbednost lekova

Služba za korisnike u vezi sa odeljenjem za zdravlje zadužena je za pružanje informacija ...

Pharmaanalytik nicht steriler Produkte

O laboratorijskim uslugama, o aktivnostima puštanja leka u promet, formiranju cena, o pripremi i ažuriranju finansijskih ugovora i o dostavi rezultata testova.

 

Uvek je zadovoljstvo pružiti našim partnerima informacije o:

  • radu laboratorije (pregled GMP procesa)
  • vrstama ponudjenih testova i analiza
  • testovima ili analizama koje nisu i ne mogu biti izvedeni,
  • količini uzorkovanih materijala potrebnih za testiranje
  • tome kako ispuniti F’20 porudžbenicu
  • našim uslugama stabilnog skladištenja
  • našim aktivnostima u vezi sa ponovnim testiranjem uvezenih proizvoda da bi se potvrdila saglasnost sa odredbama EU (transfer analitičkih metoda, validacija, itd.)
  • puštanju uvezenih lekova u promet
  • uslugama koje se odnose na aktivnosti puštanja u promet (npr. deklaracija API, revizija, itd.)
  • Skladištenje lekova

Štaviše, takođe smo spremni da pomognemo pri razjašnjenju tehničkih ili stručnih pitanja.

Imate još pitanja povodom bezbednosti lekova?

Molimo vas da nas kontaktirate!