Higijena i bezbednost hrane

Proizvođači hrane, pružaoci logističkih usluga i trgovci na malo podležu maksimalnim higijenskim standardima. Naši stručnjaci za hranu bečeže sve detalje vašeg higijenskog statusa.

Petri dish for microbiological food analysis

Nudimo vam usluge higijene hrane, od uzorkovanja i laboratorijske analize, do, i uključujući higijenske propise i tening osoblja u vašim prostorijama.

Korišćenje kompresovanog vazduha u proizvodnim procesima nosi sa sobom rizik od kontaminacije hrane. Mi donosimo svoj mobilni štand za testiranje u vaš proizvodni pogon i na taj način vršimo proveru na licu mesta. Naši laboratorijski analitičari dostavljaju rezultate analize. Kombinacija mera, analize i procene pružaju informacije o kvalitetu vašeg kompresovanog vazduha. U slučaju anomalija, za vas istražujemo uzorak.

Naše usluge za vaš sektor

VESSLING obezbeđuje pojedinačne pakete usluga koji su prilagođeni potrebama vaše kompanije.

WESSLING food industry

Food

WESSLING industry sector

Industry

Vaš kontakt za naše usluge higijene hrane

„Čovek je centralni faktor dobre higijene hrane. Zbog toga rado prenosimo naše znanje vašem osoblju.“