Senzorni testovi

Kvalitet hrane i njen konzistentni senzorni profil igraju presudnu ulogu u navikama kupovine i prihvatanju proizvoda od strane potrošača.

Performing food analysis in the laboratory: laboratory technicians during the examination for residues and contaminants

Tome u prilog idu senzorni testovi WESSLING stručnjaka u našoj interboj laboratoriji.  Oni mogu pružiti odlučujuće faktore u razvoju novih proizvoda, u optimizaciji proizvoda, sastojaka, procesa i troškova, kao i u osiguranju kvaliteta, pa su stoga deo sveobuhvatnog analitičkog spektra hrane.  WESSLING ima redovno obučavani ispitni panel, senzornu kuhinju kao i sobu za testiranje sa zasebnim kabinama u skladu sa DIN 85,89, ASU L 00.00-90/2.

Naš izbor usluga:

  • Deskriptivni testovi
  • Testovi pogodnosti za ljudsku upotrebu
  • Test razlike
  • Test popularnosti
  • Treninzi na WESSLING Akademiji, takođe interno

Vaš kontakt za senzorne testove: