Mikrobiološke analize

Jedan od najvažnijih kriterijuma za mogućnost prodaje prehrambenih proizvoda je mikrobiološka bezbednost. WESSLING Grupa ima veoma efikasne mikrobiološke laboratorije za testiranje hrane.

Microbiological laboratory analysis

Nova laboratorija za mikrobiološku analizu hrane u Altenbergu, sa najmodernijom opremom, je podeljena na 1800 kv/m laboratorijskog prostora. Ovo je u saglasnosti sa 2 i 3 Uredbama o Bioaktivnoj Materiji, i nas jednosmerni pristup pri kom svi uzorci prolaze kroz našu mikrobiološku laboratoriju osiguravaju čistu analizi smanjujući rizik zaraze.

Naš izbor usluga takođe uključuje testiranje probiotičkih proizvoda zarad otkrivanja prisustva kao i identifiovanje određenih mikroorganizama.

Naš izbor usluga:

  • Kulturološke procedure
  • Brze metode
  • Kvarljivi organizmi
  • Higijenski indikatori
  • Identifikacija mikroorganizama
  • Patogeni mikroorganizmi
  • Studije za minimalni rok trajanja

Vaš kontak za mikrobiološke pretrage