Hemijska i fizička analiza

Kroz pouzdane, nezavisne analize hrane, naši stručnjaci iz kompanije VESSLING stvaraju osnovu za bezbednu procenu vaše hrane.

Experts at WESSLING  evaluate a chemical-physical food analysis

Naša vrhunska laboratorijska oprema i efikasni procesi omogućavaju našim kupcima da dobiju pouzdane, redovne rezultate hemijsko-fizičkih ispitivanja njihove hrane.

Naš asortiman usluga:

  • Prehrambena analiza
  • Komponente i sekundarne biljne supstance za određivanje vrednosti
  • Aditivi
  • Vertifikacija autentičnosti, otkrivanje prevare sa hranom
  • Neželjeni sastojci
  • Ključne figure
  • Histološki testovi
  • Identifikacija stranih tela

Vaš kontakt za hemijsko-fizičke analize: