Analize hrane za stoku

Ključno razmatranje u našim analizama stočne hrane je da vaš proizvod treba da bude zdrav i siguran.

Bilo da se fokusirate na mikrobiologiju, GMO, sredstva za zaštitu bilja ili uzorkovanje, ili čak hemijske i fizičke analize, zahvaljujući našim tehničkim/profesionalnim veštinama i stručnosti i našim vrhunskim tehnologijama osiguravamo da vam uvek pružimo tačne rezultate.

 

Vaš kontakt za analizu hrane: