Provere prisustva neželjenih supstanci

Pouzdano otkrivanje ostataka i kontaminanata u hrani postavlja najveće zahteve u laboratorijskim analizama. Zahvaljujući našoj najsavremenijoj opremi, stručnjaci kompanije WESSLING ispituju sirovine i proizvode koristeći multi ili pojedinačne metode.

Performing food analysis in the laboratory: laboratory technicians during the examination for residues and contaminants

Pružamo sveobuhvatnu uslugu od uzorkovanja i analize do stručne procene rezultata.

Ako se u vašem uzorku hrane otkriju ostaci ili kontaminanti, rado ćemo vam pružiti podršku u otkrivanju uzroka yahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu.

Naš izbor usluga uključuje:

  • Dioksini i policiklični bifenili (dl-PCB, ndl-PCB)
  • Mikotoksini
  • Hlorat, perhlorat
  • Teški metali
  • Policiklički aromatični ugljovodonici (PAH)
  • Farmakološki aktivne materije (humani i veterinarski lekovi)
  • Četvorougaona jedinjenja amonijaka (QAV (DDAC, BAC))
  • Ftalati
  • Mineralne komponente (MOSH/MOAH)
  • Kontaminanti procesa

Vaš kontakt za ostatke i kontaminante