Mikrobiološke analize

Jedan od najvažnijih kriterijuma za mogućnost prodaje prehrambenih proizvoda je mikrobiološka bezbednost. WESSLING Grupa ima veoma efikasne mikrobiološke laboratorije za testiranje hrane.

Nova laboratorija za mikrobiološku analizu hrane u Altenbergu, sa najmodernijom opremom, je podeljena na 1800 kv/m laboratorijskog prostora. Ovo je u saglasnosti sa 2 i 3 Uredbama o Bioaktivnoj Materiji, i nas jednosmerni pristup pri kom svi uzorci prolaze kroz našu mikrobiološku laboratoriju osiguravaju čistu analizi smanjujući rizik zaraze.

Naš izbor usluga takođe uključuje testiranje probiotičkih proizvoda zarad otkrivanja prisustva kao i identifiovanje određenih mikroorganizama.

Naš izbor usluga:

  • Kulturološke procedure
  • Brze metode
  • Kvarljivi organizmi
  • Higijenski indikatori
  • Identifikacija mikroorganizama
  • Patogeni mikroorganizmi
  • Studije za minimalni rok trajanja

Vaš kontakt za mikrobiološka ispitivanja: