Analiza hrane u WESSLING

WESSLING vrši efikasne i pouzdane analize kako bi pomogao operaterima prehrambene industrije da se pridržavaju relevantnih zakonskih propisa i doprinesu podizanju sigurnosti hrane na sve više standarde.

Chopping boards are food contact materials made of wood

Uspeh prehrambenih proizvoda i brendova dugoročno zavisi od kvaliteta i bezbednosti s jedne strane, zbog potrebe za usaglašenošću sa propisima propisanim od strane nadležnih organa, i, s druge strane, zbog osetljivosti potrošača na kvalitet proizvoda, i potrebno im je nogo vremena da zaborave iskustvo sa proizvodom lošijeg kvaliteta.

U dodatku, naše akreditovane laboratorijske analize takođe doprinose jačanju vašeg brenda.

U tu svrhu vam nudimo širok izbor analitičkih metoda za hranu: od hemijskih i fizičkih analiza preko organoleptičkih testova do mikrobioloških i molekularno-bioloških analiza.

Naši visokokvalifikovani profesionalci stalno vas obaveštavaju tokom celog analitičkog procesa.

 

Naši stručnjaci pružaju rešenja za vašu industriju

VESSLING obezbeđuje pojedinačne pakete usluga koji su prilagođeni potrebama vaše kompanije.

WESSLING food industry

Food manufacturers

WESSLING industry sector

Industry

Vaš kontakt za analizu hrane

„Naše visoko kvalifikovano laboratorijsko osoblje osigurava da radimo pouzdane nezavisne analize hrane. Ovako pomažemo našim kupcima da garantuju da proizvode zaista sigurne, zdrave i ukusne prehrambene proizvode.“
organic apples in a tree

[Translate to Serbian:] Analysis and evaluation of pesticide residues

[Translate to Serbian:] Herbicides

[Translate to Serbian:] At WESSLING our competent team of experts is at your disposal for this highly sensitive analysis - using state-of-the-art measuring instruments and methods we provide you with reliable results.

[Translate to Serbian:] Read more
Petri dish for microbiological food analysis

[Translate to Serbian:] Reliable checks and qualified training courses

[Translate to Serbian:] Food hygiene

[Translate to Serbian:] The experts at WESSLING record the hygiene status of your production in all details - and train your management and employees in accordance with the food hygiene regulations.

[Translate to Serbian:] Read more
Colourful plastic cutlery

[Translate to Serbian:] Safety through laboratory analysis

[Translate to Serbian:] Materials with food contact

[Translate to Serbian:] The across-the-board expertise at WESSLING ensures that your materials for food contact are produced to excellent standards and marketable - so that consumers can consume safe, good quality food.

[Translate to Serbian:] Read more

[Translate to Serbian:] Analysis and evaluation of pesticide residues 1 / 3