Sistemi za nadgledanje podzemnih voda

Precizno znanje i kontinuirano nadgledanje materijalnih tokova bilo koje radne tehnologije je od presudne važnosti za operatera dotične tehnologije, kako bi sledio principe ekološke svesti i bio u skladu sa relevantnim i važećim zakonskim propisima.

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

To se posebno odnosi na nevidljive medije, kao što su, na primer, podzemne vode.

Mi pomažemo našim kupcima u preliminarnim i detaljnim procjenama i istraživanjima utvrđivanja činjenica, inspekcijama i istraživanjima terena, kao i dugoročnom praćenju podzemnih vodovodnih sistema. Mi vodimo računa o procedurama potrebnim za dobijanje dozvola za rad od organa za upravljanje vodama, vršimo zadatke redovnog praćenja od uzorkovanja preko analize do pripreme godišnjih izveštaja o nadgledanju i popunjavanja „FAVI MIR“ listova podataka koje je uveo vodna nadležnost.

Uzorkovanje i analiza baštenskih bunara koji se koriste za navodnjavanje, zajedno sa razradom procena rezultata, je usluga koja se nudi i koristi od strane domaćinstava. Ovo je još jedna funkcija sa kojom kupci mogu da koriste usluge naših stručnjaka i tehničara.