Funkcionira službenik za zaštitu životne sredine

Precizno znanje i kontinuirano nadgledanje materijalnih tokova bilo koje radne tehnologije je od presudne važnosti za operatera dotične tehnologije, kako bi sledio principe ekološke svesti i bio u skladu sa relevantnim i važećim zakonskim propisima.

Land recycling as part of site management

Ovaj princip važi za otpadne, otpadne vode, vazduh, podzemne vode, pa čak i vodovodne mreže.

Naši stručnjaci i profesionalci rade široku paletu godišnjih izveštaja o podacima za naše kupce, pomažu im u dobijanju operativnih dozvola i ovlašćenja i pružaju im pomoć u komunikaciji i dovršavanju administrativnih postupaka sa nadležnim organima.