Analiza zemljišta

Naša laboratorija od samog početka vrši analize zemljišta u svrhu zaštite okoline, jer je zemljište jedan od najčešće kontaminiranih elemenata životne sredine.

WESSLING provides analysis for all types of soil samples

Godišnje testiramo hiljade uzoraka zemljišta na parametre zagađivača koje su odredili naši kupci, u odnosu na sledeće tehničke aktivnosti:

procena osnovnog stanja 

preliminarno i detaljno utvrđivanje činjenica

sanacija

Vaš kontakt za analize zemljišta

„Ako su vam potrebni brzi i pouzdani testovi zemljišta tokom vašeg građevinskog projekta? Ne oklevajte da nas kontaktirate: naći ćemo rešenje za vaše probleme!“
Sampling at WESSLING

Naše analize omogućavaju našim klijentima da rade na aktivnostima koje treba preduzeti u zagađenim područjima u smislu istraživanja i sanacije, kao i obnavljanju održive funkcije zemljišta - ispunjavajući sve primenjive propise i zahteve zaštite životne sredine.

Akreditovano uzorkovanje i analitički testovi zemljišta - kako je propisano u Zajedničkoj uredbi 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM:

  • mikro i makro elementi, toksični metali
  • ugljovodonični derivati (TPH, BTEX, PAH)
  • polihlorirani bifenili (PCB
  • hlorobenzen, hlorofenoli
  • dioksini i dibenzofurani PCDD/F
  • pesticidi, ostaci sredstava za zaštitu bilja
  • nestbilni halogenski ugljovodonici (VOCL, ES)

Saznajte više o našim rešenjima za vaš sektor

VESSLING obezbeđuje pojedinačne pakete usluga koji su prilagođeni potrebama vaše kompanije.

WESSLING engineering sector

Engineering

WESSLING waste industry

Waste management

WESSLING building and construction sector

Construction

WESSLING recycling industry

Recycling