O WESSLING

WESSLING – međunarodna konsultantska kompanija za analizu i planiranje. Od naših početaka 1983. neumorno stremimo da pružimo našim Partnerima visok standard konsultanskih usluga i usluga analize prilagođenih njihovim potrebama i zahtevima.

WESSLING Quality of life

Takođe se trudimo da pružimo sveobuhvatna rešenja u oblastima očuvanja okruženja, hrane, robe široke potrošnje, nekretnina i kozmetike, pružajući odgovore na sva moguća pitanja. Samim tim mi stalno širimo izbor naših usluga kao i našu stručnost.

Ovaj porodični posao, sa sedištem u nemačkom regionu Minsterland, ima odličnu reputaciju u matičnoj državi kao i u Evropi i Mađarskoj. Kao nezavisna kompanija, ključna vrednost za nas je naša bliska veza sa našim klijentima.

U tom duhu nudimo naše usluge u 26 polja u Evropi i Kini. Samim tim što je u pitanju porodični posao, WESSLING je sinonim za nepristrasnost, integritet i inovaciju.

Vaš kontakt

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo podršku.