Izjava o zaštiti podataka kompanije WESSLING GmbH

U nastavku Vas obaveštavamo o obradi ličnih podataka prilikom korišćenja naše veb stranice. Lični podaci su svi podaci koji se mogu lično povezati sa Vama, npr. prezime, adresa, e - mail adresa, ponašanje korisnika.

Pravni osnov za obradu je Evropska osnovna uredba o zaštiti podataka (GDPR).

1. Odgovornosti i kontakt

1.1. Odgovorno lice prema čl. 4 st. 7 Osnovne uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) je WESSLING GmbH, Oststraße 7, 48341 Altenberge, info@wessling.de (pogledajte naš impresum na https://rs.wessling-group.com/sr/utisak).

1.2. Poverenika za zaštitu podataka postavlja lexICT UG: Tamás Rikker

WESSLING hungary Kft.
Anonymus utca 6.
1045 Budapest
Telefon: +36018723600
tamas.rikker@wessling.hu.

2. Vaša prava

Prema nama imate sledeća prava (videti GDPR, član 15 i sl.):

2.1. Imate pravo na informaciju da li obrađujemo Vaše lične podatke. Ako je to slučaj, imate pravo na sledeće informacije:

 • svrha obrade
 • obrađeni podaci ili kategorije podataka
 • primaoci ili kategorije primalaca
 • planirano trajanje čuvanja podataka

2.2. Možete dati na ispravku podatke koji smo pogrešno čuvali.

2.3. Imate pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka kod nas i možete da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka kod nas.

2.4. Možete da zahtevate od nas da izbrišemo Vaše lične podatke. Ispunićemo ovaj zahtev ako nam nisu potrebni podaci za jedan od sledećih slučajeva:

 • ispunjenje zakonskih obaveza kojima podležemo
 • dokazivanje prava, vršenje ili odbrana pravnih zahteva sa naše strane

2.5. Imate pravo da dobijete svoje lične podatke od nas u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu.

2.6. Takođe imate pravo da se žalite na nas nadzornom organu za zaštitu podataka ako smatrate da protivzakonito obrađujemo Vaše lične podatke.
Spisak nadzornih organa za zaštitu podataka može se naći na internet stranici Saveznog poverenika za zaštitu podataka i slobodu informacija.

3. Uzimanje ličnih podataka prilikom posete našoj veb stranici

Naša veb stranica je usmerena na štedljivost podataka.

Kada posetite našu veb stranicu, nikakvi lični podaci se ne prenose na naše servere, osim ako nam takve podatke aktivno ne pošaljete.
Jedini izuzetak su tehnički neophodni kolačići koji su od suštinskog značaja za funkcionisanje naše veb stranice (za to pogledajte poglavlje 4.4).

Alat za veb analizu Google Analitics je konfigurisan tako da se podaci beleže samo anonimno i pojedinačne osobe ne mogu da se prate.

Sve ostale tehnologije spoljnih stranih provajdera (npr. Google Maps, YouTube dodaci) su podrazumevano deaktivirane, tako da se podaci ne prenose trećim licima kada posetite našu veb stranicu.

Imate mogućnost da pristanete na upotrebu dodatnih kolačića u natpisu istih, ili da dozvolite spoljne sadržaje u cilju poboljšanja funkcionalnosti i sadržaja naše veb stranice. U ovom slučaju, treći dobavljači takođe mogu imati saznanja o Vašim ličnim podacima.

4. Kolačići

4.1. Kolačići su male tekstualne datoteke koje pretraživač čuva na Vašem krajnjem uređaju. Sadrže informacije koje se šalju nazad na našu veb stranicu prilikom sledećeg poziva naše veb stranice istim krajnjim uređajem. Sa Vašeg krajnjeg uređaja se pozivaju samo prethodno sačuvani kolačići i nikakvi drugi sadržaji.

4.2. Kolačići mogu da sadrže i lične podatke, kao npr. Vašu IP adresu. Stoga kolačiće čuvamo samo onda ako Vi to izričito dozvolite u podešavanjima kolačića na našoj veb stranici. U bilo kom trenutku možete opozvati svoju saglasnost za upotrebu kolačića s efektom u budućnosti tako što ćete u skladu sa tim prilagoditi sigurnosna podešavanja svog pregledača.

Izuzetak su kolačići koji su tehnički neophodni za funkcionisanje naše veb stranice. Bez ovoga ne možete da posetite našu stranicu, niti se kretati po njoj. Ovi kolačići su stoga generalno aktivirani.

4.3. Takođe, imate mogućnost da u bilo kom trenutku deaktivirate kolačiće u svom pretraživaču. Time se sprečava čuvanje kolačića na Vašem krajnjem uređaju.
Međutim, svakako ističemo da opšte deaktiviranje kolačića može dovesti do funkcionalnih smetnji u vezi sa upotrebom naše veb stranice.

4.4. Vrste kolačića

U nastavku Vas obaveštavamo o različitim vrstama kolačića koje mi koristimo. Detaljne informacije o pojedinačnim kolačićima pronaći ćete u natpisu kolačića.

4.4.1 Tehnički neophodni kolačići Tehnički neophodni kolačići garantuju funkcije bez kojih ne možete koristiti našu veb stranicu na način kako je predviđeno. Ove kolačiće koristimo isključivo mi, tj. sve informacije sačuvane u kolačićima se vraćaju isključivo na našu veb stranicu.

Ove informacije su:

 • IP adresa
 • Datum i vreme zahteva
 • Razlika u vremenskoj zoni po Greenwich Mean Time (GMT)
 • Sadržaj zahteva (konkretna stranica)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Količina podataka prenesena u određenom slučaju
 • Veb stranica sa koje je stigao zahtev
 • Operativni sistem i njegov interfejs
 • Jezik, tip i verzija Vašeg softvera pretraživača

Tehnički neophodni kolačići služe da, na primer, Vi kao registrovani korisnik uvek ostanete prijavljeni prilikom kretanja kroz različite podstranice naše veb stranice i da ne morate ponovo unositi podatke za prijavu svaki put kada promenite stranicu.

Upotreba tehnički potrebnih kolačića na našoj veb stranici je moguća i dozvoljena bez Vašeg pristanka. Iz tog razloga ovi kolačići ne mogu biti deaktivirani. Takođe, imate mogućnost da u bilo kom trenutku deaktivirate kolačiće u svom pretraživaču (vidi poglavlje 4.3).

Pravni osnov za upotrebu tehnički potrebnih kolačića su čl. 6 st. 1 b) GDPR (ispunjenje ugovora), odn. čl. 6 st. 1 f) GDPR (balansiranje interesa, zasnovano na našem legitimnom i pretežnom interesu za tehnički nesmetano pružanje naše veb stranice i o ovim ponuđenim uslugama).

4.4.2 Performance Cookies

Performance cookies prikupljaju informacije o tome kako se naša veb stranica koristi, kako bi se poboljšala njena atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići pomažu nam da odredimo da li, koje, koliko često i koliko dugo su posećene podstranice naše veb stranice i za koji sadržaj se korisnici posebno interesuju.

U tu svrhu koristimo uslugu veb analize Google Analitics. Molimo da imate u vidu takođe poglavlje 4.4.3.

Informacije pozvane iz ovih kolačića su objedinjene i ne omogućavaju nam donošenje zaključka o pojedinačnim posetiocima ili podstranicama koje su oni posetili. Umesto toga, koriste se za izradu statističkih podataka o korisničkom ponašanju svih posetilaca kako bismo sadržaj naše veb stranice preciznije prilagodili potrebama naših korisnika, poboljšali korisničko iskustvo i optimizovali našu ponudu.

Pravni osnov za korišćenje performance cookies i Google Analytics je čl. 6 stav 1 a) GDPR-a, u vezi sa Vašim pristankom.

4.4.3 Google Analytics

Ova veb stranica koristi Google Analitics, uslugu veb analize koju pruža Google Inc. („Google“) Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i koje omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb stranice. Informacije koje generiše kolačić́ o Vašem korišćenju ove veb stranice obično se prenose na Google-ov server u SAD-u i tamo se čuvaju. Ako se na ovoj veb stranici aktivira anonimizacija IP-a, Google će prethodno da skrati Vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će da se prenese na Google server u SAD-u i tamo će da se skrati.

Po nalogu operatera ove veb stranice, Google će da koristi ove informacije za procenu Vašeg korišćenja veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb stranici i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na veb stranici i korišćenje interneta.

Napomena kompanije WESSLING: Na našoj veb stranici smo Google Analytics konfigurisali tako da se IP adrese beleže samo anonimno.

IP adresa koju je Vaš pretraživač poslao u okviru Google Analytics neće biti spojena sa ostalim Google podacima.

Možete sprečiti čuvanje kolačića na način da podesite softver pretraživača; međutim, želeli bismo da naglasimo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u punoj meri. Takođe možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na Vašu upotrebu veb stranice (uklj. Vašu IP adresu), kao i da Google obrađuje ove podatke klikom na sledeći link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  preuzimanje i instalacija raspoloživih plug-inova pretraživača.

Više informacija o ovome naći ćete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informacije o trećem dobavljaču: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001, Adresa e-pošte: support-deutschland@google.com.

Uslovi korišćenja: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Pregled zaštite podataka: https://policies.google.com/?hl=sr&gl=de  

Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=de.

5. Strani provajder

Kompanija WESSLING takođe koristi tehnologije stranih provajdera na svojoj veb stranici.
Budući da ove tehnologije prenose podatke na servere stranih provajdera i da mogu da sačuvaju kolačiće na Vašem krajnjem uređaju, koristićemo ih samo ako aktivno pristanete na njihovu upotrebu. Ako ne pristanete, sledeći sadržaj neće moći da Vam bude prikazan.

5.1. Google Maps

Google Maps koristimo da bismo Vam prikazali geografski položaj naših lokacija na karti. Izričito upućujemo na to da Google Maps automatski postavlja kolačiće i da bi mogao da prenese podatke (barem Vašu IP adresu) sa Vašeg pretraživača na strani server ako aktivirate ovu opciju u našem natpisu kolačića. Kompanija WESSLING nema uticaja na ovo ponašanje. Za više informacija pogledajte Google-ove smernice za kolačiće.

Pravni osnov za upotrebu je čl. 6 st. 1 a) GDPR-a.

5.2. Youtube

Povremeno putem videa informišemo posetioce naše veb stranice o događajima ili našim uslugama. U tu svrhu koristimo YouTube-PlugIns. Izričito upućujemo na to da YouTube automatski postavlja kolačiće i da prenosi podatke (barem Vašu IP adresu) sa Vašeg pretraživača na strani server ako aktivirate ovu opciju u našem natpisu kolačića. Kompanija WESSLING nema uticaja na ovo ponašanje. Za više informacija pogledajte Google-ove smernice za kolačiće.

Pravni osnov za upotrebu je čl. 6 st. 1 a) GDPR-a.

6. Obrazac za kontakt

Kada nas kontaktirate putem e-maila ili koristeći obrazac za kontakt, sačuvaćemo podatke koje saopštite (Vašu e-mail adresu, eventualno Vaše ime i telefonski broj) kako bismo odgovorili na Vaša pitanja. Podatke nastale u ovom kontekstu ćemo obrisati nakon što skladištenje više ne bude potrebno, ili ćemo da ograničimo obradu sve dok postoje zakonski zahtevi za čuvanje, ili ako brisanje tehnički nije moguće.

Pravni osnov za obradu podataka koji se prenose tokom slanja e-maila je čl. 6 st. 1 tač. f GDPR-a. Ako je cilj kontakta putem e-maila zaključivanje ugovora, dodatni pravni osnov za obradu je čl. 6 st. 1 tač. b GDPR-a.

7. Portal za klijente

7.1. Imate mogućnost da se registrujete za korišćenje našeg portala za klijente davanjem ličnih podataka. Registracija se vrši u pismenoj formi preko nadležnog savetnika klijenata.

Klijenti koji su registrovani preko portala za klijente mogu po nalogu da daju analize i da pregledaju rezultate analize. Pored toga, nudimo online arhivu za analize prethodno kreirane za klijenta.

7.2. Sledeći podaci se prikupljaju i čuvaju za svaki račun klijenta koji treba da se podesi u okviru procesa registracije:   

 • Naziv kompanije
 • me
 • Prezime
 • E-mail adresa   

U okviru procesa registracije dobija se saglasnost korisnika za obradu ovih podataka. Kao korisnik, imate mogućnost da u bilo kom trenutku otkažete pristup.
Prenos podataka trećim licima neće biti izvršen.

7.3. Ako koristite naš portal, sačuvaćemo Vaše podatke potrebne za ispunjenje ugovora dok konačno ne izbrišete Vaš pristup. Pored toga, podatke koje dobrovoljno date čuvamo za vreme korišćenja portala, osim ako ih Vi prethodno ne izbrišete. Možete upravljati i menjati sve podatke u zaštićenoj oblasti klijenta.

Ukoliko naloge za analizu dajete putem portala za klijente, dužni smo, na osnovu komercijalnih i poreskih zakona, da sačuvamo podatke o Vašoj adresi, podatke o plaćanju i naručivanju na period od deset godina. Međutim, nakon dve godine ograničićemo obradu, tj. Vaši podaci će se koristiti samo u okviru pridržavanja zakonskih obaveza.

U slučajevima Vašeg pristanka, pravni osnov za korišćenje Vaših podataka je čl. 6 st. 1 tač. a GDPR-a. kao i za ugovore zaključene preko portala za klijente, čl. 6 st. 1 tač. b GDPR-a.

8. WESSLING Cloud

8.1. Imate mogućnost da se registrujete za korišćenje našeg WESSLING Cloud-a davanjem ličnih podataka. Registracija se vrši u pismenoj formi preko nadležnog savetnika klijenata.

8.2. Sledeći podaci se prikupljaju i čuvaju za svaki račun klijenta koji treba da se podesi u okviru procesa registracije: 

 • Naziv kompanije
 • Ime
 • Prezime
 • E-mail adresa

U okviru procesa registracije dobija se saglasnost korisnika za obradu ovih podataka. Ako smo uneli za Vas nove podatke, obrada će takođe da uključuje slanje e-maila na adresu e-maila koju ste naveli. Kao korisnik, imate mogućnost da u bilo kom trenutku otkažete registraciju.
Prenos podataka trećim licima neće biti izvršen.

8.3. Ako koristite WESSLING CLOUD, sačuvaćemo Vaše podatke potrebne za ispunjenje ugovora dok konačno ne izbrišete Vaš pristup. Pored toga, podatke koje dobrovoljno date čuvamo za vreme korišćenja portala, osim ako ih Vi prethodno ne izbrišete. Možete upravljati i menjati sve podatke u zaštićenoj oblasti klijenta.

Pravni osnov za upotrebu Vaših podataka je čl. 6 st. 1 a GDPR-a.

9. Bilten

9.1. Ako smo dobili Vašu e-mail adresu u vezi sa prodajom usluge ili proizvoda i ako niste osporili korišćenje e-mail adrese, ubuduće ćemo Vas informisati o sopstvenim sličnim proizvodima ili uslugama.

Pravni osnov je čl. 6 st. 1 tač. f GDPR-a, kao i čl. 7 st. 3 Zakona protiv nelojalne konkurencije (UWG).

9.2. U svim ostalim slučajevima naš bilten ćemo Vam poslati samo ako ste se pretplatili na njega uz Vaš pristanak. Oglašeni proizvodi i usluge su navedeni u Izjavi o pristajanju.

Za prijavu za naš bilten koristimo tzv. postupak Double-opt-in. To znači da ćemo Vam nakon Vaše prijave poslati e-mail na navedenu e-mail adresu u kojoj ćemo Vas zamoliti da potvrdite da želite slanje biltena. Pored toga, čuvamo Vaše korišćene IP adrese i vremena prijave i potvrdu. Svrha postupka je da dokažete svoju prijavu i, ako je potrebno, objasnite moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka.

Obavezni podatak za slanje biltena je samo Vaša e-mail adresa. Davanje dodatnih, posebno označenih podataka je dobrovoljno i koristi se kako bi Vam se moglo lično obratiti. Nakon Vaše potvrde, sačuvaćemo Vašu e-mail adresu radi slanja biltena.

Pravni osnov je čl. 6 st. 1 a GDPR-a.

9.3. U svakom trenutku možete da opozovete svoj pristanak na slanje biltena i da se odjavite. Opoziv možete da izjavite klikom na link naveden u svakom e-mailu biltena, e-mailom na info@wessling.de ili porukom na kontakt podatke date u impresumu.

9.4. Slanje našeg biltena se vrši preko henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster, Nemačka.

henworx GmbH & Co KG će da koristi Vaše podatke isključivo za slanje našeg biltena u skladu sa onim što je gore opisano. Neće biti prosleđeno trećim licima ili se koristiti u druge svrhe.

Pravni osnov za prosleđivanje henworx GmbH & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster je čl. 6 st. 1 tač. f GDPR-a, kao i Ugovor o obradi naloga u skladu sa čl. 28 st. 3. str. 1 GDPR-a.