Upravljanje kvalitetom i akreditovanje

WESSLING Srbija je osnovan 2017. Ovaj punopravni član Grupe se razvija ubrzyano, osvaja nova tržišta na prostoru bivše Jugoslavije sa dokazanim iskustvom u oblasti profesionalnih i specijalizovanih laboratorijskih i konsultantskih usluga.

WESSLING ensures quality management

WESSLING Srbija je osnovan 2017. Ovaj punopravni član Grupe se razvija ubrzyano, osvaja nova tržišta na prostoru bivše Jugoslavije sa dokazanim iskustvom u oblasti profesionalnih i specijalizovanih laboratorijskih i konsultantskih usluga.

Kroz našu ispostavu u Subotici pružamo širok spektar usluga na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Severne Makedonije.

Naša potpuno opremljena laboratorija i centar znanja u Budimpešti pružaju usluge najsavremenijeg testiranja Bezbednosti hrane, Zaštite okruženja i Farmaceutske analize.

 

Politika kvaliteta

Obezbeđivanje zahteva visokog kvaliteta:

Naše testiranje i usluge ravnomerno pružaju kvalitet koji je u saglasnosti sa zakonskim odredbama i zahtevima klijenata.

  • Kontinuirana usaglašenost sa EN ISO/IEC 17025 obezbeđuje visoko kvalitetno testiranje i vodi ka kontinuiranim poboljšanjima učinka sistema za upravljanje kvalitetom.
  • Staramo se da su svi naši zaposleni stručni i kvlifikovani u uslugama koje pružaju. Svi naši zaposleni su upoznati sa dokumentacijom za obezbeđivanje kvaliteta i primenjuju smernice i procedure u svom radu.
  • Usaglašenost sa svim zakonskim i zahtevima kvaliteta čine osnovu rada koji se vrši u našoj kompaniji.

Akreditacija

Naše laboratorije su akreditovane u saglasnosti sa EN ISO/IEC 17025. Ovaj akreditacioni standard sadrži sve aspekte kvaliteta za ispitne laboratorije, uključujući i postupak testiranja, nadzor opreme za testiranje, validaciju opreme i metoda i stručnost zaposlenih. Akreditacija naših laboratorija je pod redovnim nadzorom. Kao akreditovana laboratorija. takođe učestvujemo u svim relevantnim programima revizije kako bismo osigurali našu tehničku stručnost.

Naša akreditacija je još jedan dokaz posvećenosti WESSLING izvrsnosti i liderstvu u ovom sektoru.

 

Važenje akreditacije širom Evrope

EA (Evropska Akreditacija) je u udruženju nacionalnih akreditacionih tela u Evropi koji su zvanično prepoznai od strane njihovih nacionalnih vlada. Oni procenjuju i potvrđuju da su međunarodni standardi organizacija koje vrše usluge procene poput sertifikacije, revizije, inspekcije, provera i kalibracije.

 

Članstvo NAH (Mađarska Nacionalna Agencija za Akreditaciju) u EA znači da je naša akreditacija prepoznata na nivou Evrope. Ovo priznanje na evropskom nivou jača poverenje naših klijenata u kompetentnost, nezavisnost i nepristrasnost naših testova.

Na osnovu odluka donnetih od strane Nacionalne Agencije za Akreditaciju (NAH) Ekološka analitička laboratorija i Laboratorija za ispitivanje hrane WESSLING Mađarska Kft. imaju sertifikat nezavisne ispitne laboratorije pod registracijskim brojem NAH-1-1398/2019 do 17.10.2024. pod registracijskim brojem NAH-1-1009/2019 do 17.10.2024.

Imajući na umu činjenicu da je Nacionalna Agencija za Akreditciju (NAH) potpisnik zajedničkih, multilateralnih sporazuma o prepoznavanju evropske saradnje za Akreditaciju (EA) i Međunarodne Saradnje Akreditacije Laboratorija (ILAC), akreditovani testovi izvršeni u ovim laboratorijama su prihvaćeni ne samo u ovoj zemlji već i u inostranstvu. Lista zemalja, uključujući i Srbiju, koje su članovi ILAC  i koje samim time međusobno prepoznaju akreditaciju zemalja članica se može naći ovde: http://ilac.org/

Ovo prepoznavanje na nivou Evrope učvršćuje poverenje naših klijenata u našu stručnost, kvalitet testova koje izvodimo kao i nezavisnost i nepristrasnost naših laboratorija.

         

Upravljanje kvalitetom i Akreditacija

WESSLING Mađarska d.o.o. poseduje dozvole za proizvodnju/uvoz, a u svrhu obavljanja testova kontrole kvaliteta farmaceutskih proizvoda za ljudsku upotrebu i farmaceutskih polaznih materijala, kao i za puštanje medicinskih proizvoda u promet.

Saglasnost sa zahtevima GMP je ovlašćena od strane Nacionalnog instituta za farmaciju i ishranu. - Laboratorija i Odeljenje za puštanje proizvoda u promet su ovlašćeni da vrše kontrolu kvaliteta farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih polaznih materijala i da testiraju i puštaju proizvodne serije farmaceutskih proizvoda poreklom iz trećih zemalja sa brojem HU-M-WESS u promet.

Saglasnost sa propisima GMP pokazana je od strane Direkcije za veterinarske medicinske proizvode Nacionalne agencije za sigurnost lanca hrane. – Broj proizvodne dozvole izdat od strane Uprave za ispitivanje kvaliteta veterinarskih medicinskih proizvoda  je: MA-HU/17V/2006/M2.

 

Obaveštenja i ovlašćenja

Naš integrisani sistem za upravljanje je sertifikovan u saglasnosti sa primenjivim standardima: ISO 17025 i ISO 9001.

Možete da preuzmete uverenja o našim sertifikatima, akreditacijama i obaveštenjuma na ovoj stranici https://hu.wessling-group.com/en/company/quality-managment-accreditation

Imate li još kakvih pitanja u vezi sa kvalitetom?

Zadovoljstvo nam je da vam pomognemo!

Akreditacije