Održivost u WESSLING: Put ka budućnosti

Održivost je organski deo WESSLING korporativne strategije kao i naših internih i eksternih radnih procesa.

The WESSLING site in Hungary

Naš međunarodni tim radi na stavljanju ideje o održivosti u praksu – za stalno, efikasno na nivou ekologije, socijalnog i korporativnog nivoa.

 

Naša izjava o usaglašenosti izdata pod nemačkim kodom održivosti (GSC) čini performanse održivosti WESSLING vidljivim.

Jednako smo posvećeni rešavanju socijalnih i zdravstvenih briga naših zaposlenih, kao što smo i u oblastima kao što su kvalitet, bezbednost i zaštita životne sredine.

Učenje omogućava održivost.

Kao kompanija koja uči, WESSLING ohrabruje i promoviše upravljanje znanjem i kulturu učenja, stil upravljanja zasnovan na učešću, sa fokusom na vrednosti kao i visok nivo lične odgovornosti.

Zbog toga smo izuzetno osetljivi na očekivanja i zahteve naših poslovnih partnera, državnih vlasti i zaposlenih.