Osnovni principi korporativnog upravljanja

WESSLING – međunarodna QHSE kompanija. Naš uspeh omogućavaju naši partneri.

Naš trud je usmeren ka pružanju stalnog doprinosa uspehu naših klijenata.

Mi smo nezavisni od naših klijenata, vlasti, proizvoda, tržišta i bilo koje treće strane.

Mi smo nepodmitljivi. Aktivno se borimo protiv svih oblika korupcije.

Strogo se pridržavamo i u saglasnosti smo sa svim važećim zakonskim i normativnim propisima.

Koristimo samo licenciran softver i u saglasnosti smo sa propisima naših licencnih ugovora.

Garantujemo zaštitu svih podataka i obrađujemo sve informacije kao strogo poverljive.

Pri upotrebi informacionih mreža pridržavamo se svih propisanih zakonskih propisa i štitimo dobru reputaciju WESSLING. Zabranjujemo širenje odbojnog, uvredljivog, neustavnog, rasističkog, seksističkog i pornografskog sadržaja.

WESSLING je kompanija koja nikada ne prestaje da uči i da se poboljšava.

Širimo izbor naših usluga i povećavamo kompetitivnost učenjem iz grešaka i konstantnim širenjem našeg znanja. Tražimo najbolja rešenja s našim partnerima.

Razvoj naših proizvoda pokreće inovacija uz aktivnu podršku menadžmenta. Inovacija poboljšava naše proizvode i usluge, podiže standarde i nivo organizacije i efikasnost naših procesa.

Naše aktivnosti su fokusirane i podržane od strane Kvaliteta zdravlja, bezbednosti i životne sredine (QHSE).

QSHE je koherentan sistem. Naši korporativni procesi su usmereni ka poboljšavanju QSHE faktora – interni i za naše klijente. Zaštita QSHE poboljšava kvalitet naših života.

Posvećeni smo osiguravanju i održavanju najvišeg mogućeg kvaliteta naših testova, analiza i konsultantskih usluga. Naše usluge su u saglasnosti sa standardima, zakonskim odradbama, zahtevima tehničkih i naučnih kriterijuma, kao i u saglasnosti sa kvalitetom standarda koje očeuju naši klijenti. Naše usluge su najsavremenije moguće.

Naše aktivnosti zasnivaju se na odgovornosti za zdravlje i sigurnost - kako naše, tako i naših klijenata. Potpuno smo svesni da se nesreće mogu sprečiti: s tim na umu smo usvojili filozofiju nula nesreća. Naša zajednička odgovornost uključuje fokus na izbegavanje kritičnih situacija sa naglaskom na operativnu bezbednost i zdravlje.

Konzumiranje alkoholnih pića i droga su strogo zabranjeni na radnom mestu.

Naši zaposleni posebno obraćaju pažnju na znakove bilo kakvih problema koji proizlaze iz zavisnosti ili stresa prouzrokovanih fizičkim ili duhovnim uslovima. Stalo nam je do naših kolega i preduzimamo potrebne mere po potrebi.

Sve naše aktivnosti su zasnovane na obostranom poštovanju, odgovornosti, poverenju, otvorenosti i transparentnosti – i mi stavljamo poseban naglasak na to.

Naša komunikacija je otvorena, transparentna, razumljiva i tačna.

Naš uspeh je zasnovan na, i pokreće ga entuzijazam svih naših zaposlenih, koji održavamo stvaranjem uslova za radkoji usklađuju posao sa privatnim životom i porodicom.

Zauzimamo aktivan stav u borbi protiv svake vrste diskriminacije.

Našu kompaniju obogaćuje raznovrsnost. Podržavamo kontinuiranu razvoj i unapređivanje svakog našeg zaposlenog.

Izgradili smo odnose zasnovane na obostranom poverenju sa našim dobavljačima s kojima dugoročno sarađujemo; istovremeno očekujemo od njih da podele svoje konstruktivne ideje s nama.

Pružamo centralizovanu i decentralizovanu podršku kroz donacije i sponzorstva odabranim projektima koji su u saglasnosti sa našom filozofijom.

Vaš kontakt

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo podršku.